QUESTIONS AND ANSWERS
  Kiedy dostanę nagrodę?

  Informacje na temat terminów płatności znajdziesz w umowie przeniesienia praw autorskich. Wypłata nagród następuje do dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Związane jest to z pozyskaniem niezbędnych danych teleadresowych, podpisaniem umów i ich wewnętrzną weryfikacją.

  Czy kwotę nagrody wliczam do rocznego zeznania podatkowego?

  Nie – kwot otrzymanych nagród nie wlicza się do rocznego zeznania podatkowego.

  Czy film może być animowany?

  Tak, chyba, że w zasadach konkursu jest wyraźnie napisane, iż chodzi o konkretną formę artystyczną. W większości naszych projektów liczy się pomysł na wywiązanie się z zadania, a formuła spotu musi temu służyć. W poprzednich konkursach oczywiście zdarzało się, iż nagrody otrzymywali twórcy animacji.

  Gdzie mogę znaleźć odpowiednią muzykę do mojego filmu?

  Istnieje naprawdę dużo utworów, za których wykorzystanie nie musisz płacić i własnie takie rozwiązanie polecamy. Przygotowaliśmy dla Ciebie krótką listę serwisów, w których znajdziesz muzykę na odpowiednich licencjach:
  http://www.freesound.org
  http://incompetech.com/
  http://sonnyboo.com/music/music.htm
  http://sampleswap.org/mp3/creative-commons/free-music.php?show=all
  http://audionautix.com
  http://dig.ccmixter.org/free
  Jeśli zależy Ci na innym utworze, którego nie znajdujesz w zaproponowanych serwisach, zawsze możesz wykupić odpowiednią licencję (umożliwiającą wykorzystanie utworu w reklamie, telewizji, kinie, radiu).

  Z jakiej muzyki mogę skorzystać?

  Filmy konkursowe to dzieła komercyjne i mogą trafić do telewizji lub kina. Nie wszystkie utwory dostępne w Internecie można wykorzystywać w filmach bez ponoszenia kosztów lub łamania prawa. W związku z tym sprawdź, czy muzyka w Twojej pracy (wystarczy jedno z poniższych):
  1. Jest na licencji CC BY 3.0, CC BY 4.0 lub CC0 1.0. Więcej na http://creativecommons.pl,
  2. Jest w domenie publicznej*. Taki utwór nie jest objęty ochroną prawnoautorską.
  W Polsce autorskie prawa majątkowe do utworu wygasają z upływem 70 lat od śmierci twórcy – więcej w art. 36 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  3. Została użyta za zgodą autora na jej komercyjne wykorzystanie,
  4. Jest Twojego autorstwa

  Dlaczego nie mogę wykorzystać znanego utworu muzycznego?

  W EY Crowdsourcing zwracamy dużą uwagę na poszanowanie praw autorskich, a wykorzystanie znanego utworu, bez zgody autora jest niezgodne z prawem.

  Czym jest domena publiczna?

  Pojęcie to oznacza zbiór utworów, które nie są objęte prawami autorskimi (nigdy nie były nimi objęte bądź też majątkowe prawa autorskie do tych utworów wygasły). Zgodnie z polskim prawem autorskim (z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie) majątkowe prawa autorskie do utworu wygasają z upływem 70 lat od śmierci twórcy. Z utworów tych można dowolnie korzystać, gdyż stają się one niejako “dobrem publicznym”.

  Czy mogę zamienić ścieżkę dźwiękową na taką, do której posiadam prawa i wgrać film ponownie?

  Jeśli muzyka którą wykorzystałeś nie jest na odpowiedniej licencji lub nie posiadasz zgody autora na jej komercyjne wykorzystanie wybierz inny podkład dźwiękowy. Następnie, możesz ponownie zgłosić film do konkursu.

  Czy nie wystarczy jak umieszczę planszę z informacją kto jest autorem muzyki?

  Plansza z opisem użytej muzyki załatwia sprawę, ale tylko w przypadku wykorzystania jej do celów czysto artystycznych (niekomercyjnych). Udział w konkursie EY Crowdsourcing wiąże się z nagrodą, która jest pieniężna i zostanie autorowi nagrodzonego filmu przekazana po podpisaniu Umowy o przekazaniu wszelkich praw do filmu. Jeśli nie będziesz posiadał wszystkich praw, nie będziesz mógł podpisać umowy i odebrać swojej nagrody…

  Czy mogę wykorzystać muzykę na licencji CC, na przykład z Jamendo?

  Muzykę na licencji CC można wykorzystywać w celach niekomercyjnych. Jeśli chcesz wykorzystać taki utwór komercyjnie, musisz zdobyć na to pozwolenie (najczęściej poprzez kupienie dodatkowej licencji).

  Czy mogę zwrócić się do autora muzyki o zgodę na jej komercyjne wykorzystanie?

  Uzyskanie licencji od autora jest oczywiście możliwe, ale może być skomplikowane i bardzo czasochłonne. „Gwiazdom” muzyki zdarza się udzielać takiego pozwolenia (czasem nawet za darmo), ale trzeba dotrzeć do nich, albo do ich prawników, bądź agencji ochrony praw autorskich. Z pewnością łatwiej będzie znaleźć wśród znajomych kogoś muzykującego, kto udostępni Ci swój własny utwór.

  Jaki rodzaj pliku powinienem wgrać do serwisu?

  YouTube obsługuje następujące rozszerzenia plików: .MOV, .MP4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP, WebM. Zalecanym formatem jest rozszerzenie .MP4 oraz plik wyeksportowany za pomocą kodeka H.264.

  Czy mogę wgrać więcej niż jeden film?

  Tak, chyba, że regulamin projektu mówi inaczej. W każdym z naszych dotychczas zrealizowanych projektów uczestnik mógł wgrać dowolną liczbę filmów.