Zarejestruj się, żeby wziąć udział w HR WaveGame

Prosimy o zarejestrowanie się wszystkich członków zespołu na stronie HR WaveGame pod tą samą nazwą firmy/działu. Maksymalna liczba to 5 osób w zespole.
Masz pytania?